Ponuka našich služieb

Ponúkame široký výber prác, pri ktorých je potrebné zaistenie osôb horolezeckou technikou. Montážne, údržbové a čistiace práce vo výškach na celom Slovensku.

Stavebné práce

 • opravy plechových plášťov na fasadách
 • opravy šindľových a asfaltových striech
 • osádzanie plastových okien, opravy špaliet
 • rekonštrukcie fasád domov
 • opravy opadanej a porušenej omietky
 • ošetrenie a pretmelenie puklín na fasádach domov
 • tmelenie škár panelových budov a balkónov
 • búracie práce
 • opravy zateplení
 • opravy a rekonštrukcie komínov

Čistiace práce

 • umývanie okien a presklených plôch na výškových budovách
 • čistenie a údržba konštrukcií v halách
 • čistenie žľabov, zvodov a ich opravy
 • čistenie exteriérových a interiérových konštrukcií
 • čistenie fasád vysokotlakovým zariadením
 • odstraňovanie ľadu a snehu zo žľabov a striech
 • čistenie síl a výškových objektov
 • čistenie studní

Montážne práce

 • montáž reklamy na výškových objektoch
 • inštalácia bilboardov a veľkoplošných reklám
 • montáž GSM antén
 • montáž bleskozvodov, revízie, opravy a nátery
 • montáž snehových zábran

Natieračské práce

 • nátery plechových striech rodinných domov
 • nátery hydroglóbusov, nádrží a komínov
 • nátery potrubí a obilných síl
 • nátery ťažko prístupných miest na budovách a domoch
 • ošetrenie a nátery oceľových a klampiarskych konštrukcií
 • maľovanie reklám

Arboristické práce

 • opilovanie konárov na ťažko prístupných stromoch
 • odstránenie polámaných stromov po katastrofách
 • prerezávanie drevín a spilovanie stromov