Opravy a montáž šindľových striech a opravy plochých striech

zateplenie plochej strechy ILIAS 2

(c) HWGBB